Similar regions between promoters of ypiP

>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]] sub CTAAATGCCCGTTCTCCGGGCATTTTCTTTTTGGGAGTACAGAA--GATGATAACAACAA hal .................................GGAAAAAAGAAAGGTTGACATTAAGAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GCTATAGACCGTCTGAACACACCATAAAAACTGCAAAGCAGCTTTCTAAAGAGCTAAATA hal GCT................................AAGAAGCTTCGAGAAGAGGTA.... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TGCCATACTGCGGCCGGAATAAACAAACGGTTGAGCACCTGCTGAAATCAGCTGAACGTG hal ...............GGAAAAAAGAAA-GGTTGA.......................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATTTGCTTGTGGTCGGCAAAGAGCGGTTTGAGCTGTATACGAAACAAGGTGCCAAATTCT hal .........................GATTGATCAGTTAATGGAAAAAAG........... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTTTCATCCGAATACAGCGATGTTCAGAGCCAAACGCTTCTTACAGGGGGAGAAAGAAC hal ..........GAAAAAAGAAAGGTTGACATTAAGAAGCTTCGAGAAGAGGTAG....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CT hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...