Similar regions between promoters of ypmP

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCCGCGAATTTCTTGACGAAGTCCTCGGGCCGAATGATGACATTACAAGGTTTGAATATA hal .............................................CAAGACTTTAAAACA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGAAGA----AAAATAATAAAAGCAATGGACCTGCTCTTGTCGGCATCGAGCTGCAGAAC hal CGACTAGCGTAAAAGAAAAAA..................................AGAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAGCCGATTATGGGCCGCTGATTGAACGGATGAACAAAAAACCGTTTCATTATGTAGAG hal AAACCAGATCCTG....................AAGAAAAAACCAGATCCTGAACTAG.. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > sub GTGAACAAGGATGAGGACTTGTTCCATTTGCTAATCTA-ATTTTTTTACACAACC-GCGC hal .TGAACTAGGAT...........CAATTTGGCTATCAAGACTTTAAAACACGACTAGCGT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAAATGACAGACAGCCCGGCTGGCATCATATATAATAGAAGAAAAA--CAAAAAAGAGGA hal AAAAGAAAAAAC.GCCCGATAGAAATTAGGTATAATAGAAAGAAACGTCTAAAAAGAGG- -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TTGATAGC hal TCGATA.. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...