Similar regions between promoters of ypqE

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CATGTATGGTCGTCTGCACATCCTTTAAACTCGAGTTGATTAGGTTCTGAAATCCGTTTA hal ............................................TCCTTAAGACCTATTA -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TAAGGTTGCCGAACGCTGAGGATTGAAAAAGAGTGTCGATTGCCTCCGTTATGATTTCTT hal TAAGGGTG.................................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CTTTCTTTTGCAGTTCGTTCTTTTTGTCATCATGGAATTCCAATATCGCCACCGCCTTTT hal ...........................CATCCAAAAAATGCAAAATGAACAGTCCCTATT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTAACCA-GATTATGCGTCTATGCCAGATGTTGTTATAAATTGAAGCAAAATTGAAAGTG hal CAAATCTCGAAGTTGTGTGTGGGGAAATTGTGGTTGTTTCGTGAAACA.........GTG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGGTTAAATAGTGGTGAATGAAGGGATAACGGTTGAAGTGAATGAGAAGGGAGAAAATAC hal TGGGGAAATTGTGGT............................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...