Similar regions between promoters of ypsB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCTGACTCACCGTCCTTATGAAAGCCCGCTTCAATTCAAACAAAAAAATCAGTTCTTCAT hal ................................AATAGAAAGAAAATGAACGATTACTGAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGATAAGTCCGACGGGCTTCTGCTTTTATATGACCCGGAAAAGGAAGGCTCCCCTAAGTA hal T...AAGTCCGATGGTCTACTCGTTCTTTATGACGAAGACAAACCAGGTTCTCCAAGCTA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATGCTTGGGACAGCGGAAAAAAGGCGCGAACAGGATGGCTATCCCATCTACTTTATTAC hal TTATTTAGAAGTTGCAAAAAAGCGGCAACAACAGGAGCCATATGATATTCGCTTGATCAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATGGATGA-CTTGAGAGTGACAGTGGAGGAAGACAGCTACTAACAATGAGAGAGAAATT hal ACCCCATGATCTTGA-ATGGATTGCTCAGGAAGA........AAAAAATAGAAAGAAAAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGACAACCGTACAGATTTCTGAAAAAATATATGTGATGATTCACGATACGAGGTGAAAAA hal GAACGAT--TACTGATTT.......................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...