Similar regions between promoters of ypuI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGAGTAAAATCAGAGCGGATTTTACACAGTCTTGTCGCGAAGGCGCTATTGTGTGAAGTA hal ......AAATGATAGCGGCTTTCA............GGGAAGGGGCGAT........... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGGCGTGCCGATGGTCCGGGGCGGGCCATTTTATACGGTACTACGCCGACTTTTCTTGAA hal ................................................ACTTTTCTTGAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAATTCGGTCTGAAA-ACGCTGGACGAGCTTCCGCCGCTGCCTGAAAATGCGGAAGAAGA hal CAATTAAGACTTCAATACACTGGTTGA.......CAGTTGCTTGAAGAGAGGAAAGA... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGTTCTTCAAGAAGAAGCAGATTTATTTTTTGAAAACTTTAACCAAACCTTCGAAGATAT hal ..................................................TTGAAGAGAG -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>> sub AAAATAGAAGTTTAATGAATCGCGCTTT------TTCATCATCATAAGATATAAGGAAGA hal GAAAGATCAGTA-AATGATAGCGGCTTTCAGGTGTTTAGCATTATATCAATTAAG..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGCTATC hal ....... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...