Similar regions between promoters of yqaC

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CAATCCTCTAAATGACTGTTTGTATACCTCAAGATGAAAAACCTCCTTAAAGACGACAAT hal ...............CTGTTTGTGCAACATATCATGA..........TTAAGCGGGCAAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub CTAAAAATTGGATTCGTTTAAATATTATATGGAAATCAAGACTTTTTTCATAGGAAAATG hal TGAACAAAAGCAACCGCTTCATT..................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CGTCTAAGGAGATGGAATATGAATCCGTTTAATCATGA-CTGTTTTCGTAAG-TATTATG hal .........................CGTTTTTTCGCGATCTGTTTGTGCAACATATCATG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATTTTAACACGCATCTGGATTTCCCTCGAAAAGTAAAGGTCTTTTAGGGATTTATGTCAA hal A.........................CAAAAAGAAACTGACCTTGAACGATCCAT..... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATAATAGTAAGTACGTTATGCAACAAACAGGGAGTTTGGTTGCTTAATAAGGAGGGGAA hal AACAAAAGCAACCGCTTCATTCAGCAAAAAG..............TCATGAGGAGGAGAA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GT hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...