Similar regions between promoters of yqaJ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGGTCGAAAATCCAATGGTCATAAACAACTGGCACGATAAGCTGACTGAAACGGATGTA hal ............................ACTGG-ACGATCCGCAGGATGCACCAGTTGTA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAATAGATTTTTACGGTGATGAAGTAACACCAGTTGATGATTATGTAATTGATGGCGGC hal AACACAAATTTGGAAGGTGAT.......CACCAGTTGTTGGTGAATGCATGCAATGCAGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAATCATTCTCAGAGAGAACTTGGAAAGGTATCTAAGGGAGCAACTTGGTTTTGAATTT hal GGAGAAATTTACAAAGACAA--TGAAGTTGTACGTTATGAAGGCGATTTGTTCTG..... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>> sub AAAAACGCGCAATAAAAAAGCCCACTCGGCAAAGTGGACTTCTTTAAAGGCTATCTAAAA hal .............AAAAAAGACCGCTTCAAAAAGCGGA-TAAAAGGTCGGCTTATTATAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAACTCATGTGCAAATATTTTATCAGATAG--CCTCAATAAAAACAATGGGGGTTAGGTG hal AAAC-CGTTAACTA-TATTCTATTAGACTGGACTTCAAAACACAAATTTGG......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GA hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...