Similar regions between promoters of yqfY

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGTACAAGAACCGGCTTATAAAACGGTGAAGGTAAAGCCGGGTGATACGGTTATGTCGAT hal ..TACCTGATGCTCCTTATGAAGTCGTTGTTGTTGAGCCAGGGTATACTGTACTTTCCAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGTCGGATCAGCAGGTTCTCCGGATGACATTGTAAAGGATTTTGAAGCACTGAATCCAAA hal CGTCGAA................AAGAGATTGTTTATGATTT...........ATCCAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub T--GTGAAAGCTAACGCCATTCAAGCCGGAACAGCGTATAAATTCCCGGTCTACCCTTAA hal TCGGCGAAAGTTATCGTTTTCCAATC.................................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTTAACGTTAATTTCTTGTCAGTTCGGCGAAGACACTGTTACAATGTAATTTGTAAAATA hal ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATTCACATAAACCATACTAGA-ATTGTTATATCTAGAAGCGGCAACTACAATTAAGGAG hal ...........ACCATACAAGAGATTGTT.................CCAAAATTAAGGCA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CGA hal CGA -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...