Similar regions between promoters of yqgC

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TTGTTTAAAACAGTTTTAAAGCCGT-TCATTGATTTTACGGTCCCTGTACTTACATAATA hal ...TGTAAATGATTTTTAACTCCCTCTCAATGTT.......................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AGCGGTAGGGATTGCAAACAGGACAGAGAGCAAAAATACATAAAGAATCGCTTTTCCGAT hal .......................................AAAAAGAATCG.......... -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TCCTTGAAATCTTGTTTTTGCAATATCACGGGGAGAGTATGTACTTTTAATGAAAAGCTG hal ..............TTTGTTAAATCTTAAGAGGAG-GTATAAAC..TTAATGAAA..... -180 -170 -160 -150 -140 -130 <<<<<<<<<<<< sub AAACACATTCACTATCTTCACTTCCTAGCTAAACTAATATATGTTGCTTATTGTATCGTT hal .......................................TTTGTTGCTT.......CTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GCATGCGTGTGAATACAAGGAAGACATGAAGAAGACAGAGTAAAATGGGAGGATGGAAGC hal CAATCCGTAAGTATAAACGGA..ATATGAAAAAGA......................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...