Similar regions between promoters of yqgQ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCCTTTTGGAACGAGCAGTGAAAAAAGAACCTAAAGACCATGCTTCCTATTACAATTTAG ste ...................GAAAAAAGGA............................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGTTATTGTATGCGGAAAAAAATGAGCTTGCACAAGCAGAAAAGGCCATCCAGACGGCTG ste ....ATTAAAAGAGGAAAAAA.......................GCGACCCTGACCGCTG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGAAACTGAAGCCGAAGGAGCAGCGCTACAAGGAGCTGCAGTGGCAAATTGAAAACAATA ste ...........................AAAAGGAGAATGAGTGGC.........ACATTA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>> sub AAGAATCATAGAGGTGGAATATGGAAAGGAAGCTGGCTTTTTTGTCAGCGTTTTCT-TCT ste AAAGAGGAAAAAAGGAGAAT...........GCTGATTTTAGCGCCTGCGTTTTTTGTCT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGACTGACCGCTTCCTTATGAATACGCTTATGATAGTTAAGTTCAAGAAATGGTGAGGAA ste TGAC-GGCCGCGGCCGTTTG........................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...