Similar regions between promoters of yqiS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGAAGGCGAAAAGCTGTCTGTCGCAGTAGAAAAATTTGAAGCGCATTTGATCCAGCAAA ste ..................................ATACGAAGCGAGCTTGATTGAGCAGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCTTGAAAAGCATCATTTTAACCGGACAAAAACAGCAAAAGCTCTCGGTGTCAGCATTC ste CGCTTCGCCGCCATCGCGGCAATAAAACAGCGGCGGCCCGGGCGCTTGGCATTTCGGTGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGAATTTATATTACAAAATGGATAAATATGGCCTTGCAAATGAAGGCATGCAATAATTTG ste GCAATTTATATTACAAGCTGGAGAAATACGGGCTTGACAAAAATATCATGCAATAATTTG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CAGAATAAACGCAAACATCTGCACGAATGTTTCGGTATACCTGGTATGACAGCACCCTTA ste CA.......................................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGAGCTGGCATGGAACTTGCATAATAAAAGGCGGAGTCGAAACAAGAAAGGTGGTAACAG ste ...GTTGGCACGGTTTTTGCATAAAAAGA............................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...