Similar regions between promoters of yqiX

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAGCCTTTGAAGAATATTGTGAAGAAGTATAAAGACGAACAACCCGGATGCTCAAAGCAG hal .....TTAAAAGATTCTCGTGAAAAGCTTTCCAACCAAACA................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 ]]]]] sub CCCGGGTTTTTTTGTGCATAAATTTCCAAGGATATATGAATAAATATTAAGGGATTATTC hal ........TTCTCGTGAAAAGCTTTCCAACCAAACATGAATCAA................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AATCGGATTGTACAGCGATTTAATTTTTATCTAGTAATATCAGAAGAGATCACTGGAAAG hal ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATAAGCCTAAAGATAATTTTTAAAAATAGTATTGCATAAAAATGAGAAACTGTTTAAAAT hal ........AAAGACGATTTTTC----TACTTTTCAAAGAGAAAGAGATTGTGTT-AATAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACAAATTAACGAATAAATATTCAAATACACCAAAAGTAATGAATACGGGGGAAATGGATC hal ACATTCATGCGAATAATTATTATGATATAGAAATACT....................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...