Similar regions between promoters of yqjA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCGCCCTTGATCCAGAGAT---GGTCAAAGAAGTGCTACAGGTGATGAAAGAGCTGGTCG hal .....CTTGATCAAGGTATTTTGCTCGAAGATTTGCCACCG................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAACCGGCATGACCATGGTGATTGTCACACATGAAATGGGCTTCGCAAAAGAAGTGGCAG hal ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACCGTGTGCTGTTTATGGACCAAGGAATGATTGTCGAAGACGGCAATCCGAAGGAATTTT hal ..CGCGTCTTGTTTCTTGATCAAGGTATTTTGCTCGAAGATTTGCCACCGAAGCAATTTT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTATGTCGCCAAAATCCAAAAGAGCGCAGGACTTTTTAGAGAAAATATTATAGAATATAA hal TTGCAGCACCGAAAAGCGAAAGAGCACGGGATTTTCTTGAAAAAGTTTTATA........ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAAAGAAGAAGGCTGGCCGCCTCTTCTTTTTTATTGAAGAAACAAATAGAAATGGAGTCC hal .......GAAGATTTGCCACCGAAGCAATTTT-TTGCAGCACCGAAAAGCGAAAGAGCAC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAC hal G.. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...