Similar regions between promoters of yqjM

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GGGCTTGTCCTTCAAAATAAAATAAAGATACTCTGCAAGCGCTACCTCGCCCTTTGAACC hal ..................AAAATAAACATA.............................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GGTGATGCTTTCGTATTGCACAAGAGAAGTTAAAAGTGCCAGCAATTCGTCCTTCGTCTG hal ...........................ACTTAAAAGTG...................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<< sub CCAATTCATTGATTCCGCCCCTCCTATGAATAAAAATGCTTCTATACTGAAAAATAAACT hal ..AATTCATTTAAGCCTCTGCT--TATCCAAAGACTTCCTTC-ATAAGCAAAA..AAACC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GATTTCTCGTCTATTATACAGAAATGTTTGACAAAAGCGGTTCATTTGAGCAGTTTATAT hal GGTTTTACGTTTACCAT........GTACGATAAAACCGGTT.................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GACGGGAAAGAAATGACTTGATATAATCAATCTCTAAAAACCTTACGGGAGGCGAAAGAA hal ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...