Similar regions between promoters of yraH

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<< sub CGATTTCATGTAAGTCAACAGCCTCATGAGCTGCCAATGTTTGAT-GATCCATATTGATG hal .....................CCTCAAAAGGTGCCAATGTTGGCGAGATTCACGATTATG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TAACCTCCTTTTATCAACGTTACATTTCCCGAAATGAAGTTGAAGCATACAGAAAATACA hal GAA.............................AATGATGTAGAA................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CTCGGTATCATTTTTTGTTTTAAGAATCGCTGTTTTTGCTCGT----TCTTATGACATGG hal ...............................GTTTTGTCTCGTGACATGTGAAGACATCG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ACTAAACTGCACTTAAATCTGAAATAAGGGTGAAGTATGGAAACTTGACATAGTGCTGTC hal AACAACCT.....................GTGACGTTTTGTCTCGTGACAT......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGGTTTCTTTGGTATCATTAAATTGGATGACCAGTAAAAGTATGGTTTTATAGGAGGCAC hal .......TTTTGTCTCGTGACATGTGAAGAC............................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TCGAT hal ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...