Similar regions between promoters of yrbB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGAGTTTCTATGCCAATGACGAACCAGCCTTCTGTAAACCAAATGTTTGGCCGTCCGGAA hal .....................................................TCGGGAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GAAGAAAATGAGTGATCGTTCGGAACGATGTAAATCGTTCCTTTTTTTGTTTTCAAGCAG hal GAAGA.................................................AAGAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ATCACTGCCAA-ATGGAGAGAACTGACACGCTTAACATGCCCCCCATACGCACATGATAA hal ATGACTACGAAGATTGACAGAACTAACAGACTAAAGAGAGCCTCCTTAAGC-CAGTCTAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAGCGAGCAAACATGCTCAATTCGTCCACGGGGGGTTTTTCCATTGGGTAAAAAAATGAC hal AAG............................................GTAACTAACAGAC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GATCGCTAGCCTGATTCTAATGACAGCCGGCTTAACAGCATGCGGAGCAAACGATAATGC hal TAAAGAGAGCCTCCTTCTAAAGAGAGCCTCCTTAACAGCAACCAATGCAACCGCAAATGA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal T -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...