Similar regions between promoters of yrbE

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATCAAATCTGCTGTTCTTGCGGTATATGACGGTATGGGCCAGTGCCTCTGCTTTTGTCAG hal .................................................GCCTTTTTCAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<< sub CATTTCATTCACCTTCTTTGCTCTATTTTATGCAGCTGTTTATAGGAAAATCATAAACTG hal CATTCATTTTACTAACCATGCTC...................................TG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TTCAGGAAAAAGAGCCTAATTCTAGTGTATCTGGTCT-TGAAGAAGAAGGCTACTTATAA hal TTCTGGAAGAAAA...TAAATCAAATGTATCCATTCAATCAAAAATCAGGTTAACGAAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GCATGAATTGTGATAAAAGAGACATAGAACGTTTAATTTCCATTCTTGAAAAGCGCTTAC hal G........................................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAATGGGATAGTATTAATTTTAAATAAAGCGCTTTCGTGAATGATCAAGGGGGAAGAAGC hal .........AGCATTCATTTTA..............GTTAACGAAAAGAGGGGAACAAAC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...