Similar regions between promoters of yrrI

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TGTTGATGCATCTGAGCAATGTGCTTTTACCGGAACCGGATGGGCCGATGATAACAACGA hal ...................................................TTAAAAGGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CTTCACCTTTTTCGATTTGAAGATTAATTTGTTTTAACACGTGAAAATCTCCGTAATGCT hal CTGAACCTTTT...............................GAAAGCATCCGAAAAACT -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TGTTTACATTTTGAAATGTGATCATCGCAATCCTCCTATCAGAAAATTTGACCAAAAAGT hal ATTTAACGTT..............................AGGGAATTTG-CGTAAATTT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAATGATCAAACTTTTCTGAAAATTAAAAGTGAAAAAATGTCCATGACTTCTGACTGACT hal AAATGAT...............ATTTAACGTTAAAAA......ATGAGATCTGACCAAGG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAAGAAACATAAAG---AATAATTCCTTGTAAACCTCAAAAGATATAGGTGAGGTGAAAG hal GAATTTGCGTAAATTTAAATGATTCGATGCACACTAACAAATAAATCGATGACGGG.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CAG hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...