Similar regions between promoters of yrrL

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACTATCCAATCGAATCAAAAGATGACGAAGAAGTAGAAATTCTTGCTTCCAGCTTCACGC hal ..TTTCCAATCGAAACGGATGAAGA..................................C -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAACGAAGACGGTGAAAACGGTGAGCTATTCCCGATTGAAACTGACGAAGAATGGGATA hal CAATCGAAACGGATGAAGAATGGGA..TGTTTCCAATCGAAACGGATGAAGAATGGGACA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGATCGAAGAAACACTAAACACATTCTTAGCGGACGAAGACGAAGAGTAAAACATCGCGC hal TGGTGGAAGAAATGCTCAACACGTT--TAGCGAA.GAAGGAGAAGAGAACGACATCGC.. -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub CAAACCAAAGCCGGAGCTATACTGCTCCGGCTTTTTTCTGCTTTATGCAGGCCTCTTTTT hal ...................................TTTTTCTTAAATTTGGACATTCCTC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTAATAAATTGCCGAAATACAATGAATCATGTAGTATAAGAGCT-GATGGGAGGAGACCT hal GGAAAAGCTTGTCAAAAAAGGAGGGAAG-TATAGTATAATGGATCGGTGGAAGGAG.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...