Similar regions between promoters of yrzE

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<< sub CTACGTTTTCTATGGCTAAAACGGCAATTTCAGCCATCATGATAAAGACAACG-AGATCT hal ...........................TTTCTGCCATGATGAGAA-GATAGCATATAACA -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AAAAT-ACTAAGCTCTCCGATCTCCCGTTTGC-CCATGAAACGAAAAATGACCAATATCA hal AAAATGACTAA.....CCGATTAAACGTTTCTGCCATGATGAGAAGATAG---CATATAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CAAAATACAATACGACTGTGCGAAACGCAAT-AGTGAGAAGCTCTTCCATTATGCACCTC hal CAAAAATGACTAAAGCTAGGGTTAATTCCATGAAAGCGGACTCCTTCCATCACG...... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CAACTCATTATAGGTTGCAACAAAATGATCAATTTATGTAAGAAAAACCGATTGCATTTC hal .................................................GATAGCATATA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACAAAGCTTTTACGTCTAATTCATGGGATAAGGGAATACATTTTTACAAAGACGAGCCAT hal ACAAA....................GAATAAAGTAAAACTTCTAATTAAATACAAGC... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CAGC hal .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...