Similar regions between promoters of ysdC

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TTCTTTTGATTGGGCCAGCTTAAGCCTTCTCTTAGGATTCGCGACATATTTGACCACGGC hal .............................................AAACTTCTCAACGGT -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATAAATACAATAAGCAAAAAGTGCAAGCAAAATAATCCTTAGAACCATGACAAACATTGT hal AGAAATAGAAAAAGC............................................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GTGAAGGCACCTCCCTTATGGTGATGATCTGATGTAAT--ACGAAAAGCATAGAAAAAGG hal ........ACATCGCTTTAGGAGAAAAACTAAACTTCTCAACGGTAGAAATAGAAAAAGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTTCACTTTTTCTAAAAGAAAGCTGTAAAAACATATACCCGATTTTCAAGTGAAATAGTC hal GTA---TTTAGATAAAAATAAAGTGAACCATCAGCGACAAGAT................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTATGGTTAGCGCCATGTTTTGT--ATAATAAGAATGCAGGACTGATGAAGGAGGGTTTG hal .............CATTTTTCGTTTATACTAGAGAGGCAGG................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAAC hal .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...