Similar regions between promoters of ysoA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATTGGAAAGAGATGCTGATCAACGGATATGATGAAATTTCATTAACGCTGCTGCTGGAA hal .ATTGGAAAGAAATGCTCATTAATGGATGGGATGAGATCGGACTTACCTTGCGTTACGAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]] sub GATGAAATCAAGCAATTTGAATCACAAAGAAGCTCTTGGCTTCAAGCCTGAAAAAGCGGC hal GAACAAATTAAACAATTTGAGGCA.........................GAAGAAACGGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub CGGTATTTGTCCGGCGGCTTTTTTTGCCTGGTGAAACCTTTCATTTCTTGTTTT-TGTTC hal AAGTAGCTGTCTG........................CTTTCTCTCCTCGATTTGTGTTT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ACAGGTG----TTGATACACTTGAACAAAATAAATGCCTGAAAGGAATATAGGTATGACG hal TCATGTGCGTCTTGGTACACTTAGGCAAA............................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CATGACAAGAAAAACGCAAAAATTATTCCTTTTCCTCATCTGAAGACCGCCTTGTGGAAA hal ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAGGG hal ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...