Similar regions between promoters of ytcF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACTCCTGCAGAGTTGTTGATCTAATCCGCCATGTAGCGGCACGAATGAAACATCCGTCTG hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>> sub CTGTATAAAATAAGGTCATGGACACATTTTAAAGAAAAAACCCTTAACAGCATATTTCTG hal ...TAAAAAAAGTGGTCAT.....CATATTCATAAAAAAA..................TG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AAAAAACGCACCTTGCAAATTAGACTTAAACACAGTATACTATTTTTCGTGAACTTCTTG hal AAAAAGTTGTTATTGCAAAGAAGGATTAAACAAAGTATACTATTTTCCGTGAACATGAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CTTGAGACTGTTTCGGAAT--------TACTTAAAGGGTTAGGACCTCTCCGGACTAACT hal CGAAAG-CAAAATAGGAGTACGTTTACTACAGAAAGGGTTAGGACCTCTTTGGACTAACT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTCCCCCGTGGTAAATGGCCGACCCAGTTGTTGGA-ATTTCACTTTTTAATTCTTGTTAA hal TTCCCCCGTG-TAATAAACGTTCCTACATGCTTGAGAAGGCA---TGAATTTTTTGTAAA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGGGGGTCC hal GGGGGATTC -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...