Similar regions between promoters of ytcI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCGCTTCTGAATTCGGTGTAAACCTTGGAGCAGACACAACTTCTCGCGCTAACGGTTCTG hal ........GAGTTTGGCGTACAGCTTGGTGCTGACACAACTTCTCGTGCGAACGGTTCAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGGAGGAGAGATCACAAAACGTCTTGTATCTTTTGCTCAACAAAACATGGGCGGAGGAC hal TTGGTGGTGAGATCACAAAGCGTCTCGTAGCTATGGCTGAACAACAAATGGGTGGGTTCC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AATTCTAATTTACAATTTCACATAATGGCTT---AGGAGTGGGGGTATCCCCACTCTTTT hal AACAACAATA-ACAAAAT---ATA-TGGCTTGAAAAGGGAGCGGGAGACCGCTCCCTTTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCATTTTTTACATATAAAAAAGGACCAGCGGCCTATAAAATCTATGTTTACAGAGGTTGC hal ACGTATCTAAC................................................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTTAGGCATATCCTTACGGAAAGAGCCTGTATTTATGTATAATGGGTGGAGAAAGTGAG hal ............................TTTATTTTTGTATAA................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAG hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...