Similar regions between promoters of ytjP

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CGGATAATTTGCTGCCAGGGCCATCCACAGCGTTCCGACAATGGAGGCAATAATCGTTGC hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GGTGAAAACCTGGTCGAAAGGAACCCCGGCGTTAGCCAGAATGACCGGATTGACCACGAC hal ...........................................................C -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GATATAG-ACCATTGTGAAAAAGGTCGTCAGCCCTGCTATGATTTCTTGCTTTATGGATG hal TATGTAGTACCATTGTACAATA..........................GGTTTAGAGATG -180 -170 -160 -150 -140 -130 << <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TT-TGCTGCTCTTTTAGATGAAACATAGTATCCTCCAATTACGAACGTTTTAACAAAACA hal CCATGGCGGTCATTGAAATGAA....................GAAGCTTTCAAAAAACCA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CCATTAATATTATTCGTTTTATTTGGTTTTTGCAAGTCATTTCTTGCGGAAAGGGGATCA hal CTCCTTATA...........ATGTGGTTTT......TCATTCATTGTCGAATG....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TT hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...