Similar regions between promoters of ytkA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGCGGAAATCGTTGATCTGCTTGAAGACACAATGAAGGAAGCGGTAGAGATTACAGAAAT hal ...........TTGTTCGGCTTG..................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACCTGCTGCGAATGAAAAGCAGTGCGGCCAAGCGAAGCTTCATGATCTGGAAGGCGCTAA hal ..........................................TGATGTGGAAAAAGCGAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGTTTAATGCGTTTCTGGCTTTCACAGGATAAAGAAGAATTGCTAAAAGTATTTGGCTA hal A...................................................TTTATCTA -180 -170 -160 -150 -140 -130 > ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAATAGAAAGGACCTTTTTGCGCTTAAGCAAAAAGGTCTTTTTTGTGACGTCTCATATTT hal AAAT-GAAGCGAC............................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGTGTACCATTTGCTGTAAGCGTTTGCTACTATTTAGGTAAACGATGAAAGGGTGATGGC hal .............CTGCAAGCGT..GCACCTACTCAAGTGAAGGATCGAAAGGT...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...