Similar regions between promoters of ytmB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTGCCTGAGGAATATCAATGGAGGACACCGTTTGACCAAGTAAACAAAATTCAGGCTCCC ste ............TATCGATTGAGCACGC........................AGGCCCCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTGCTGTTAATCCATGGAGAAAAAGACCAAAATGTTTCGATTCAGCATTCCTATTTATTA ste GTGCTCATCATCCACGGCGGGCGCGATGAGAACGTATCGATTGAGCACGCTTGGCGGCTT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAGAGAAGCTAAAACAACTGCATAAGCCGGTGGAAACATGGTACTACAGTACATTCACA ste GAGCGGCGGCTGAAGCAGCTCGGCAAACCGGTCACGGCTTGGTACTTTCCTGAGTTCACT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATTATTTCCCGCCAAAAGAAAACCGGCGTATCGTGCGGCAGCTCACACAATGGATGAAA ste CACTATTTTCCGCCGCAAGCCAATCGCGAGACGGTGCAAAGGCTCACGGAATGGATGAAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>>>> sub -AACCGCTGACAGTGAAATATGTTATGATAAAGAAAAAAGAGAACGAAAGGGGATTTCAC ste CAACAGCCGACAATGTGATACGATA.......GATACGATACAACTAGAGGGG....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...