Similar regions between promoters of ytnP

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGAAGAGCTTCTCTGAGTACGGCCTCCTGCTGACATACGTCAGTCTCGATTTGCATAACA hal ...ACAGCTTTTCTAAATACGGCATGATTCTCCATAACGTGAGCTTAGATTTACACAACA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCAATCTGGAAGGCAATATTATGACAGAATATGAAGAAAAATTCTCTGCACTCGGCCAGC hal GTGATTTTGAAGGAAACATTAAGACCGAATACGAAGAAAAGTTTGCGAAAAAAGGAATGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > ]]] ]]]]]]]]]]]] sub CGATCTATCGGGCTGAGGTTGAATGGAGAACGTA--AAGACAG-----ACTCTGACAGGA hal GGATTTACCGCTGTGAGGCCCAATTTCGCACGAATGAAGAAAGCCATAACCTTTAAAGGT -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]] sub GTCTGTTTTTTTTATGGGCCGTTTGCTACCATGATGATAGGGGGGGGTGAAAATGGAAAC hal GTGGCTTATTTTTATATGC...........ATGATTTTTGGGGAGGG...........AC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATGAAAATTGGAAACATCACGTTGACCTGGCTTGACGGAGGCGTGACGCATATGGACGG hal AATGAAA..................................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGGCGCC hal ....... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...