Similar regions between promoters of ytrA

]] sub CGTTTTTTTGTAAAAAAAGGATTGA------CTTTGTGAGTCAAAGTATTTATTGTATTA hal CTTTCATTTCGAAACAAACGGTTGAAAGATGCTTTGTGTGT----GTATATAATGTATAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AGTGTACTAATTGAAGTAATACACTATAGACACTAATATAAAATCATTT-ATATATTGAC hal ATAGTATATATACATTATATAAATGATGAAAA--AACGTAAGATGATATGACAAATTGA. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ATTAAGGGAGGCAGTTATGAAACATAAAAAACGAAACAAACGTAACGTGCCAATGCTGAT hal .....................ATATAAATGATGAAA-AAACGTAAGATGATATGACAAAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TGCGGCATCTGTGATCGCTTGTTCTTTTTTTCTTGTTCTTGTGATGATCGGTTTTGAATG hal TG...........................TTCGGGTTTTTCATATGCTCGTGTATGCGTG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GCAAAAAAGTATAATTGATCATTTTTATCTATAAAAGGTTCAGATCGTATAGAAAGTAGG hal GATAAAAA.............TGTGTGTGTATATAATGTATATATAGTATATATA..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAAGTAA hal ....... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...