Similar regions between promoters of ytvI

<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GGCAATCGGGACAAGAA-CGGCGATGGTAATAATGGTCACACCCCAGTTAATGCCTTTTG hal ....ATGGAGACAAGAAACGGCCTTG..........TCATTGCTCAGTTAAAG....... -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ACTGGATGGTCGGAAATAATTTCTGATCAAGCCCAACGATTTTGATGATCAAAAGGACGG hal ................TACATTCCGATCA............TTTATGAACATAATGA--G -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATACAGCAAAGAGCAATGATTGGTTTTTTGCGATAAGTGCGATAGCCAAGAGTAAAATTA hal ACACGGGAAA........ATTGCTTTTAT............................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AAAATAAATTCGCTTGTGTAAACACATGCCATCCCTCCTTTAAGATGAATGTATTCATAT hal ...ATACCATTGCTTTTATCGGCTCATTCATCGCCTCCTAT................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCAGCCGCAGCGTGAATACATATAAAAAATAGGACATGCTGACGAGAGGAGGACCGTTTT hal ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...