Similar regions between promoters of yuaE

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GATTAAGAAACGGAATGCCTTCTGACAGCCCTGAAAATACATCTCCGAAAAACAGGAATA ste ......GAAACCGATGGCC............TGAAACCAAATCTAC..AAAACCATGATC -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ACAGCGTAAGGCTGCCCGCAATAATAAGCGTATAAAGATACATTGTTTGTATAGGTACTC ste ACGGCGAA............ATAATGAGCG.............................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<< sub CAAATAACTCCAACTTCCTCATCCTTTCTTCATCAATGCATTGATGAACGGCTGCCGTTA ste ...........ATCTTCCTTATCGT................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CCATTTATACGAGACACCTCGGGAAAAGTTTCAAAATTTTAAGACAAATAACCCATTTGA ste ...................CCGGAAAACTGACAA......................TTGA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGTGCTTTATAA-ATGATAATTGCTTATATATATGGTAATGTCATTTTAGGAGGAGATAT ste TCTTCCTTATCGTACGATGAAACCAAATCTACATCGAAATG........GGCCGAGATAT -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...