Similar regions between promoters of yuaJ

sub CGTGTGTATCATATAAGTTTCTTAAAAGAACATATACATCAGTCATGTGATCTTGTTGTT hal ............ATAAATGAGAAAATAAAACATGTATAAC.......TGATCTAGTT... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TTTTTCGTTTTCTTGTATAGTAGAAACGAACTAAATACTGATGACCACAAGGGGAGCATT hal ............................AATAAAACATGTATAACCACTAGGGGTGTCGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AAAGCTGAGAGTGAGCGGTTTCGTTCTGACCCTTTGAACCTGTT--AGTTAACGCTGGCG hal AAGACTGAGAGAG-GCGAATCC--TCA-ACTCTTGGAACCTGATCTAGTTCATACTAGCG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TAGGGATGTGGCAAAGTCAAATGAATTGCAGATCGTAAAGCAGTGCGTGGAACTTTTCTC hal AAGGGAAGTGGC................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATCCTTCCGCGTGCTGCTTTTTTGTTGTCCTTTTGGTTGTCTGTCAATGGAAGGAGATAG hal ...........TGCAGCTCCTTTTCATTTCAAATGGTTG.........GGAAGGAGAT.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AT hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...