Similar regions between promoters of yubA

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CCAGCGCGTTCAGCCGATCTTGAATAAACAGCAGTCAGCTGAAAATCTTCGATATCCGCT hal ...............GAAATTGAAAAAAC......CAACTGAGAATCTT........... -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GCTGACTCAAGAAAGCGGTCTGTAATCCAGTTGGTTCCTATTATTGCAAAACGTATCACT hal ........AAAAACGCTGAAAGGAATCGAGT............................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CGTATCGCTCCTTTTGCATGATATAGCTAAATTATAGCTTAAAAAGAACAAAATCACATG hal ...............GCATGGTATA---ATGTAATGGCATGGAAATTGAAAAAACGC-TG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATAGATATAAATAGAATGTTAAAACCGAGAAAGCTTTTCCAGCAATTAACGGTTTTTATT hal AAAGGAAT....AGAATCTTTTGTCCTTTAAAAGCTTGCCAATCATCATCGGTT...... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTCATTATAGGGACGATAGTGTACAATTTAATTAAACTATGTATGACGGAGGAACGATA hal ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...