Similar regions between promoters of yufC

sub AAGCTCTGTTTCATTTTTATAAAGGAACTGTACCTCGCCAATGTCAGTGTGATGAAATCA hal ......TGTTT--TGTTTTTCAAGGAGCTCGTATTGGCCAATATTGACGTGACTAAAATT -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GTCTTATCTCCAAAACTGAATATCAGACCGGGTATTTTCGGTTTTAAAACTGAACTGACG hal GTTCTCAGTCCAAAGCTTGACATTACTCCAGGAATCGTAGCGGTACCGACAAAACTAAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AAGGACTGGGAAATCACCATGCTTTCTCTGCTCATTACATT-ACGCCGGGAACCTGGTGA hal TCAGATTGGGAGTTAACCCTTTTAGCTGGCTTAATCTCTCTCACTCCTGGTACGTTGTCA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub -TGGATATTTCAGATGACAGAACAATAC-TTTATATTCATGCAATGGATATCGAGGATGC hal ATGGATTTTTCAGATGACA-AGAAATACATTTATATTCACTCCATTCACGTGCCTGATAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGAAAAAGCGATTTTTGACATTCGGGAGTCATTTGAAAAAGCCATACAGGAGGTGAGCCG hal GGAAGCGATGATACGGGAAATTCACGACACGTTTGAAAAAGCGATTTTGGAGGTGA.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GTG hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...