Similar regions between promoters of yufL

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATCATACATTCCAAATGAAGACAGCATCTTCAACGCATAAAGTGAAGTTGAGATGGATAA hal ...........CGAATGAGGACAGCA...........................TGGGTTA -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GGACGAACTAAAAAGCAGGATCGCAATCAGCGGAAAATATCCTGTCAAATAAGTATTTTT hal GGACGAAGTTGGAGGTACGA........................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << sub CATATAAAAAAGTCCCTTTCTATAATCTACCTCATTTATTATGGAGGACTTAAAAC--AC hal ..........AGTCCCCCTTTTTAGT-TCTATCATTGCCTAGGGAGGGGCTCATTCGTAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 << sub ATTGACAAG-----ATAAATTATTCCATTTTTTCTCCTTTTTACGAATTACGGGCCCAAA hal AATGAAGAGGATGTAGAGGTTTTTCTGATTCTTCTGCTTAT...........GGACGAAC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCTTCACAAAGCAGCATTTTGAGAGTAAAGTAGTACGCAGGAATCATAAAACGTAAGGAA hal TCATAACAAA.................................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GTTTTAT hal ....... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...