Similar regions between promoters of yufO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GATACAGTCGTTGAAGATGTAACGAAAAAAGCGAGTGACGGAAAGTTCCCGGGCGGCGAA ste ........CGACGATCAAGTGACGAACAACGGCGAAGAAGGCTAGTGCGCG......... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACACTTACCTACGGGCTTGATCAAGACGGAGTCGGCATTTCTCCATCTAAACAAAATCTA ste .........TACGGGTTGCCGGAAAATGGGGTTGGCATTGCCCCGACGCAAGACAACATT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> sub TCGGATGATGTGATCAAAGCGGTCGATAAATGGAAGAAAAAAATCATCGACGG---ATTG ste CCGGAGAACGTGTTAAAAACAGTTGACGAATGGAAGCAAAAAATCATCAAAGGCGAAGTG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]] sub GAAATCCCGGCAACTGAGAAAGAGCTGAAAACCTTCAAAGCTGAATAAGAATCGCAGGGA ste AAAGTTCCGACAAACCGGAAAGAG.................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TAAGGAGGTCGAGCCCTTATCCCTTGTTTTTCTTTTATTTTGAAATAAAGGAGCGGTCAA ste .................TGTCGCCTTTCATTTTGTGATTTTGA................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TCA ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...