Similar regions between promoters of yulB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGATGCAGTTCTTCAAGGATCGGCAATCTGGGGTTCAAGCTGGCGTGAGGAACGAGCCGC hal ....GCAGTGCTAGAAGAAT........................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGCGTACGGGATTGAACCGGATCAGCTGGAGGAACATTACCGGAAACGGACAGCATTGCT hal ...........TTAAAACGTATCCGCTGG..GGAGATTATACGAGACGGTTGGCAGTGCT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGTCAATATTTACCCGGAGGATATTGCCGAAGCCATTGCATTCTTCGCTTCTTCCAAAGC hal AG................GAATATTGCGAAAG....TGCATTTTTCCCAT.......... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGAAAAAACAACGGGCTGCATGATCACGGTAGACGGCGGCGTCCCTGCTGCTTTTACGCG hal ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>> sub TTAGATATATGCTATGATAAAAATATAAGACGGACTACGATATGAGGAAGGGCGTTACCG hal ................AGAAGAATTTAAAACGTA......TATGAGAAAG.......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...