Similar regions between promoters of yusC

sub AAGTTGACATCATTTATTTTATTGACATTTAATCATTCGCCGTGCTATTCTACATTAAGA hal .........................................GTACTTTCTTACGATAATG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub ATTTCCGGACGAAAAAGACTATATATTTCTCTTATCAAGAGAGGTGGAGGGAAGTGCCCT hal ATTTGCG...................................................CG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ATGAAGCCCGGCAACC-------ATCAACACTGTTG-AAATGGTGCCAATTCACACGAAG hal ATGAAGCCCAGCAACCGCCAAGCAGCAAATCGCTTGGAAAAGGTGCTAATTCCTGCAAAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CGTTCAGCTTTGAAAGATGAGAGAAAGGCATT--TTATATAAGCCTTTCTGCTCAAGTGT hal CGAT--GCTTTGAGAGATGAGAGAAGGGAAGACGTAAAACATTCCTTTCTGCTCATG--- -120 -110 -100 -90 -80 sub GCAGAAAGGCTTTTCTTTTGCAGAAAAAACCGGAAGATTTCTTAGAATAGTGTTAAGGCA hal GCGGAAAGGTTTTTTTGTT..................TTTCTTACGATAATGAT...... -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub GGTGATTGCT hal .......... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...