Similar regions between promoters of yvcR

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCATACCGCCGCAGGATCTGCCGCGGATTTTTGACGCGTTTTTTACCGGAGAAAACGGAC hal ......................................TTTTATACAGTAGACCACAG.. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAACCATGAAAGAGGCAACTGGAATGGGCCTTTATTTAGCAAAACAGGTGTGCAGCCGTC hal .........AGGAATCAACAGGTATGGGCTTATACTTAGTCAAACAAATATGCGATCAAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCGGCCATAAGCTGTATGCGGAATCAAAAGA-AGGGGCTGGCACTGTGATGACCATCGTG hal TCGGTCA............GGAATCAACAGGTATGGGCTTATACT............... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTTCAAGTGACACCCTCGTGAATGTGACAGCATTGTAAGATTGGGGAGCGGAATTGCAA hal ................TCGTGAAGATGACAACATTGTCACCTT................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAAAGTTCGATGGGAGGATGCTGACTTCCTTTTTATAATAAAGAAAAAGGAGGAGCAGAA hal .......CGAAGGGACGACCGTCACTCTCTT............................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...