Similar regions between promoters of yvfI

sub AAGTACAAGACTTTTTGACAAAATAGTCAAAATCTTTTGGCGGCCCACAAAACAGAGTAT hal ...............................................CTAAACGGGGTGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AATAGATCGTAAACAGCCAGACCTACAAGTTACGGGGTGAATTGCATTGAAATATAAACA hal AAGCGATGGTAA...................ACGGGGTGCAAGCGATGGTAAT-TAAACG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GATTAAAACAAAAAAATATATGAAGAAGTAGCGGATGCCCTATTAGATATGATCAAAAAT hal GGTAGAAACGAAAAAA...........GTAGCGATTGATCTA.TAGAAACGAAAAAAATT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GGCGAATTGAAGCCGGGGGATAAACTGGACTCTGTTCAGGCGCTTGCTGAGAGCTTTCAA hal ..................................................GAGCTCCACC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTCAGCCGTTCAGCGGTTCGCGAAGCACTTTCTGCGCTAAAAGCGATGGGGCTTGTCGAA hal TTAAGGCAGCCAGTGGAGAGCGCCTCCCTTCCTGCATTAAAAGCGATGG........... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...