Similar regions between promoters of yvfK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAGTATGTCTCGCCTCCTCTGACGACGTTTCATATTGATATACATGAATTATGTAAAAA hal ......................ACGACGTTTCATATCGATATTGAAGAGCTTTGCAATAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCTGTTCAATTACTGCTTGAACAAGTGCAGGACAAGAGAAGAACGGTAAAAACATTATA hal CGCGATCAAATTGTTGCTTGAACGGCTAGTGGATAAACGAAAAAGCGTGAAAACACTCTA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]] ]]]]]]]]] sub TGTGGGCGCAGAATTAATCGTCAGGAAGAGTATGAATTAAGGATGACTTA-GGACACTAA hal CATTGGAGCCGAGCTCGTCATTCGCAAAAGCACGAATTGATACAAACCTAAGGGGAGTTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]] sub GTCAT---TTTTTATTTAGGTAAAAAAATTTACTCTATGAAGTAAATAGTTTGTTTACAC hal CTCTTAGGTTTTTGTTTTCCGAAAATATTTTACTCATTTAAGTAAAAAAGTTGTTTATTA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATTTTCTCAGGCATGCTATATTA-TCTT-TAAAGCGCTTTCATTCCTACCGAAAGGGTGA hal TTTTCTTTTCTGGTGTTATATTAATCTTATAAAACGCTTTCAT................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CAATCA hal ...... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...