Similar regions between promoters of ywaC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTCTTTTTGAGCGTGCCTAAGCCGGTTCAGGCAGTGAAGGGCTTCGTCCAGAACGAAATG hal GTCTTTTT.................................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCGATGAATATGATTGTCGCAATGAAATCAACAGCCCAAACAAATACATTTTTCGGATTC hal .CGATTAAAATAATAGT......GTAATCAACGGC...........CATTGTTCGAATCA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]] sub CTGCTCTCGATCGGATTATTGATCAGCTATTTCCGATAATAAAAAAGACCGCTCGTTTCA hal TCGCCCTTGA...............GCTATATCCTAT.....AAAAGACC.......... -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]] sub TGCGGTCTTTTTTTGTTACAATCGACCGCATTTTGTAAAAAAATTCATAGAACCTTGCAG hal ...GGTCTTTTTTGG............GAATTCTGTCACAAAAAT............... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CAGACAGGGACGTCTAGTACATGGACAGCGGATAAAGTTCCGTTAAAGGAGATGACGAAC hal ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...