Similar regions between promoters of ywgB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATATCGACAGTGTAAACAGCCGTTCATCACGGTTTTTAGAGCTGGTTTCCACGATCCTT hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TACTTTGACGGGCTTGAGGATGAGGAAAAGAAAGAAAAAGTCTTTACCATCAAAAGCAAG hal ............................AGAAAGTAAAATTC..TAGTATTAGGAGAAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAAAATATACAAATGAAGAATATGACGAAGCGCTTCAATACATAGAGGAACTGAAGCAG hal TAAAATTC-AGAAGATAAAAACTTGACGTTGC............................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub ATTTGTTAACCATACCAAGCAAAAGAAATGATCCGTTTCTTTTGCTTTTTTTATTGACAA hal ................AACCAAAATAATTGAATC--TACATCTCCTTCAGATCTAAACAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAG-CTGCTAA--GAGATTCATTATGGATAATAGTTATCCATAATGAATCAGGAGTGAAT hal AGGTCTGCGCAAGGAAATACATTCTGGAACATTATTACCCATTTTGGAAGAG........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGG hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...