Similar regions between promoters of ywhB

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AATCAAAATGGTTCCGAACGGATCAAGGTGTTTAATGGGATTCAGCGTCAGTCTTCCTTG hal ...................................................TCTTCACTA -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TTTTTTCGCCGTATCGTCACCGAATTTGTATGC---GACATAAGCGTGGGCAAGCTCGTG hal ATTGTTAGCC-TAAGCTCACGCGATATGAACACACCGACTTGGGCGTG............ -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CATCGTAAACGACACAATTAGCGTGATGACGAGGTATGGCATTAAAGATAACGGATAATA hal .................................................AACGAATAAAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 <<<<<<<<<<<<<<< sub TAAAAAACGGTCCAAGTGAGATATCCCTCTTTCTCAAAATGCAAGAATTTACTTTATTCA hal TGAAA....................CCTCTTTCTCA...........TTTCCTAAAATCC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTATACTATAAGAAGCCTCTTTTTCTAAAGAGAGGAAACGAGATAAAGGAGGATTCAGCA hal CTATACGTAAAG..........TTATAAATCGTGTAAACTAGAAA............... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CCC hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...