Similar regions between promoters of ywjA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCGGTACCGCGAATATGGACATGCGCAGCTTTCAGCTCAACTTTGAAGTGAATGTGTTCT hal ...........................GCTGTCATTTGAACTT................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCACGGATGCCGAAGCGATCCGAACCCTTGAGGCCCATTTTGAAGAGGATATGCAGGAAA hal ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTGAAAAGCTC-AGCCCTGTCGGCTTTTATAAAAGAGGTGTGGCTGACCGGACAAAAGAG hal ......AGCTCGAGGTCTCTCTATTTTTACAAAAGTAGAGAGGCT............... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCGTTTGCCCGCCTGTTTTCAGGTGTTCTGTAAGAAAAAAGAAATCTGATCTTACAAAAC hal ..........GCTTTTTTTCTTTTTTGCTGTCA...........TCTATTTTTACAAAA. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGCCCGTGTATAGTATAATTGAGAAATATTATCAGTTATTTATACATTGGGGGAAGATAG hal .............TATAATTGAGAATGAATATCAATAA...................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...