Similar regions between promoters of ywjF

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TGGATCAATTCGATGTCACTCTTCTTTTTTGAAAAAACAGGCTCGTACGCCTTTTTTCTG hal ........................TTAATTTAAAAAAC.GGCTTTCCCCCGTTGTTTCTT -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TATCCGGCACGGCCCATGAAGATATCAAGCAGAATCAAGGCAAAGAAAATAACGACAATG hal TAACC......................................ACAAAATAATCGCAACG -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<< << <<<<<<<<<<< sub ATCATAATCACGA-TA--AATACCTTCATACCGGCACTCCTTTCCGTAGTAAAGGTAGTG hal ATAAGAAATAAGAGTACGACTCCGATCATATCGTACCTCCTCT................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TGCCCGAACAGCAGGAATTTAATTATTGACTGAACACTCATTCATTATTTATCATAAAGA hal ......................TTTATGAGTGAATACTCATTCATAA............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TAATCTTATACAGATTCGGGGGTAGGGGATCGCGGTCTTTATCAGTAAAAAGGGGGAATT hal ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGA hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...