Similar regions between promoters of ywnF

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TGGCCAAAAGAATATTTAAAATGAAAAAAAGTGATAAAAGGATGGAAGAAATACTCACTT hal ........AGAAGATTCAGCATGAAATGAGTGCCTGGAAGGATCGACAAACCGATGAGGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TGTAACCCCGCTCATTCAT-ATTTATCAAGAAGATTGCCATTAGTATTCC--ATGAATAA hal TG-AACGCTACGAATTAATCATTGATAATGAAA----CCTTCAGTCTTCCGAATGAAT.. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CAGTGATCTGATTCCCATTACAAATTATAACACTCACATTTTAAAAGAATAAAGAGCGGC hal .............................................AGATCAAAAAATGGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GATCCAGATTCTTCGTGAAAAATACGGGCAGATTTCTTTAAAACCAGCTTGCACCTGCGT hal GA---AGATTCAGCATGAAA........................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TAAAATAAACACATATGATAACGTTCGTGAAGCTTGAAACATCAAATAAAGGGGGAGGAT hal .............................AAGCTTAGAACATAAAAT............. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TAT hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...