Similar regions between promoters of ywnJ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAACCAGTTTCTTCTATTGAAAAAGCTGCCACCCAAGAAACAGAAGAATCCATTCAGCA hal ...................................................CAGTCAGCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCTTCCGAGAAAAAGGACGGATCAACTGAAAAAGGAACAGAAGAAAAATCCGGTGAGAA hal ATTCTAGATGTAATGACACGGCTCAACA-ACGCAGGTGCGGAAGTTG--TCGTGTATGAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAGGAT--GATTCAACTGACAAATCTGGTTCTAAAGAAAGCAGCACAACAGAAGACACT hal CCAGCCTTGGATGCAACTGAATTTGACGGTTCAAAGG....................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GAACAGTCTTAATGAAGAAAACGTCTATCCTTGTGATGGGCGTTTTTTTCTGTTACTTTT hal ................GAAAAAGTTTATACACGTGAT....................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGCTTTGTTTTACCGTCTATGTAGTTACATGTAGGCACGTACGTTATAAAGGAGGTTATG hal ........................................ACGATTTAAAAGAAGT.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TC hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...