Similar regions between promoters of ywoA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACAGAGACCGCTAAAAGGGTGCTGAAAACGGGATCACCAGGTGACGGTAAAATATTTGTC hal .......................................GATGATAGTAAAGCAATGTTC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TA--TGAAATCAGCAATACGATCAACATCCGCACAGGCGAAGAAGGACCTGAAGCACTTT hal TAATTCAATTCAG............................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AATATCGGTACGAGATTCGGACACTCCGGATCTCTTTTT-TTGTGCACAGAATCCCCCCA hal ...ATCTGTACGACCCTTGGA....CGGGTGCTCTTTTTATTGTAGAC............ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GAAACCGCGATTCCTCTTCGAATTCTCTTCAAGCGCCGTTATTTCAGACAATCTCTATTT hal ..............TGTTCTAATTCAATTCAGGGG............ACAAAATTCAAAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTATTTGAAACTTTTCATGAGTAAGATTAGTCTACTAAATATAAAAATGTAAAAGGTGAT hal TGACTTTTAACTTTTCTTGA........................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TAT hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...