Similar regions between promoters of ywoE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTGGTAAAGAAATCACGGCAGCCCATTTTGATATGATGGGAATCATTATGATTATAGCG hal ......AAAGCAATAAAAGAAGCCCGTTTGGCTATCAAAGGTGCCATGCTGTT....GCT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGCGGAGCAAGCCTGTTAATGGCTGTGAGATTTGCTGCATTAATGAAAACTGCATCTTAA hal GTTGGAGCTTGTCTTGGAATGG..............................CACCTTAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GAAAGAGACGGGCTCTGAGGTCTGTCTCTTTTTCTTGTTTAAGCTGTTCAAATACAAACG hal GGATCAAACGAAAGCAGAAGTC..............GTTAAAGCGGTT............ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GGAAAATTGTATATCATAGCCAGTGTTATTGTCTGACTCTTCAGTTATATTAAGTGACAT hal ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTAATGTCAAAAAACATAACGTGTGACGACATATAGACAATATGGAAAGGGGAGCCGGCT hal ..........................................TGGAATGGTGAGC..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...